Mengenai IWB

LATAR BELAKANG

“Kerajaan Negeri mencadangkan penubuhan Institut Wanita Berdaya sebagai badan pemikir atau think tank khusus untuk merencana dasar dan inisiatif baru yang lebih progresif demi memartabatkan wanita di Selangor” – Y.A.B Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali

VISI

Meningkatkan keupayaan dan sumbangan wanita untuk merealisasikan Selangor yang inklusif, mampan , adil dan makmur.

MISI

Memaksimumkan potensi dan mempelbagaikan kapisiti wanita bagi pemberdayaan diri dan kolektif ke arah kemajuan sosial dan ekonomi.
Meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi, kesihatan dan keselamatan wanita.
Menaik taraf dan mempercepatkan keupayaan kepimpinan dan pembuatan keputusan wanita.

OBJEKTIF

Memaksimakan potensi dan kapasiti wanita kearah pemberdayaan sosio-ekonomi diri dan kolektif.
Mempertingkatkan dan mempercepatkan kapasiti kepimpinan dan pembuatan keputusan wanita kearah pembinaan masyarakat yang adil dan seimbang.
Meningkatkan status sosio-ekonomi wanita meliputi sumber daya hidup, keselamatan dan kesihatan mereka.
Memastikan dasar dan program Kerajaan Negeri Selangor mempertahankan martabat dan maruah wanita sebagai agen perubahan dan diarusperdanakan gender (Gender Mainstreaming) proses perancangan, perlaksanaan, pemantauan dan penilaian Kerajaan Negeri.
Mengenalpasti isu-isu semasa dunia yang memberi impak kepada kesejahteraan masyarakat di Selangor.
Mempertingkatkan dan memperluaskan fungsi dan aktiviti Pusat Wanita Berdaya(PWB) bagi kebaikan penduduk Selangor.