Carta Organisasi

YB Puan Dr. Daroyah Alwi
Pengerusi
Puan Siti Kamariah Binti Ahmad Subki
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)

Unit Dasar & Program

Kekosongan Jawatan
Pengarah Dasar & Program
Rusni Tajari
EKSEKUTIF KANAN Dasar & Program
Nur Hazwani Hussin
EKSEKUTIF KANAN Dasar & Program
Ummi Hasanah Zaidon
EKSEKUTIF Dasar & Program
Ain Nasiehah Binti Amiruddin
EKSEKUTIF Pembangunan Kapasiti & Program

Unit Kewangan, Sumber Manusia & Pentadbiran

Zuraidah Zaimon
Pengurus Kewangan, Sumber Manusia & Pentadbiran
Nora Abdullah Zabor
Penolong Eksekutif Kewangan, Sumber Manusia & Pentadbiran

Unit Komunikasi Korporat, Media & Perhubungan Awam

Hariz Aizat Bin Mahyudin
Eksekutif KOMUNIKASI KORPORAT, MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM