Ekonomi & kehidupan

MATLAMAT 2: MENINGKATKAN STATUS SOSIO-EKONOMI DAN AUTONOMI WANITA YANG TERPINGGIR

LANGKAH-LANGKAH

Membangun dan melaksanakan strategi pengarusperdanaan gender di peringkat dasar dan perancangan kerajaan negeri dan tempatan.
Menginstitusikan Belanjawan Responsif Gender dan Partisipatori.
Memperkukuh jentera Wanita di peringkat negeri dan agensi kerajaan lainnya.

MATLAMAT 3: MERAPATKAN JURANG GENDER DI SEMUA PERINGKAT DAN ASPEK PASARAN BURUH

Langkah-langkah:

Menggalakkan enyertaan dan pengekalan wanita dalam tenaga buruh dengan menggalakkan FWAs di tempat kerja.
Menggalakkan penyertaan dan pengkalan wanita dalam tenaga buruh melalui penubuhan lebih banyak pusat penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi atau berhampiran tempat kerja.
Menggalakkan wanita dengan kelayakan pendidikan profesional atau lebih tinggi untuk menyertai semuala tenaga buruh selepas rehat kerjaya kerana komitmen penjagaan keluarga atau pilihan alternatif peribadi.