Kepimpinan & Perwakilan

MATLAMAT 4: MERMPERCEPATKAN PERWAKILAN DAN PEMBUAT KEPUTISAN WANITA DALAM KEHIDUPAN AWAM DAN POLITIK

Langkah-langkah:

Menjalankan penyelidikan mengenai uah gender dan jurang pemilikan aset dan cara-cara untuk pengagihan sumber ekonomi yang adil antara lelaki dan wanita.
Mewujudkan projek penajaan pendapatan untuk wanita miskin.
Menambah baikserta meningkatkab kebajikan sosial dan skim pemindahan terus (direct-transfer-schemes) sedia ada yang diberikan kepada wanita dalam isi rumah berpendapatan rendah.
Mewujudkan kerjasama antara agensi untuk memantau penguatkuasaan perintah nafkah oleh mahkhamah sivil dan syariah.