Kesejateraan & Keselamatan

MATLAMAT 5: MENINGKATKAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN WANITA

Langkah-langkah:

Memetakan strategi lima tahun bagi kesihatan dan kesejahteraan wanita selangor.
Memadankan perkhidmatan dan fasiliti dengan kesihatan dan kesejahteraan wanita.
Memperuntukkan sumber untuk menyokong kesejahteraan dan kesihatan wanita emas.
Menambah baik hebahan maklumat kesihatan dan ketersediaan perkhidmatan penjagaan dan skim di negeri selangor.
Menggunakan usaha untuk melibatkan wanita dan kanak-kanak perempuan dalam sukan dan aktiviti fizikal.

MATLAMAT 6: BEBAS DARIPADA KEGANASAN, BEBAS DARIPADA KETAKUTAN

Langkah-langkah:

Manggandakan usaha untuk meningkatkan kesedaran tentang aspek Gender Based Violance, GBV.
Meningkatkan lagi keberkesanan perkhidmatan sokongan bagi masalah GBV.
Menyediakan temat awam yang lebih selamat untuk wanita.