September 27, 2018 Aktiviti IWB, Kepimpinan & Perwakilan 0 comment

Bengkel Pembangunan Kapasiti Penyelia-penyelia PWB

26 September 2018 РInstitut Wanita Berdaya Selangor bersama pengurusan PWB Selangor menjalankan Bengkel Pembangunan Kapasiti kepada semua Penyelia-penyelia PWB seluruh Selangor. Bengkel setengah hari ini memberi penekanan kepada beberapa aspek seperti Halatuju & Sasaran, Perancangan Strategik Program Wanita Setempat Dengan Pendekatan Gender, Memimpin Dengan Berkesan, Berucap Dengan Yakin & Efektif serta Kemahiran Networking & Media Sosial.