October 30, 2018 Aktiviti IWB 0 comment

Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga Negeri Selangor

26 hingga 28 Okboter 2018 – Banyak output baru bagi pelaksanaan sepanjang tahun 2019 yang diketengahkan dalam Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga Negeri Selangor yang diadakan di Melaka.