February 21, 2019 Aktiviti IWB, Kepimpinan & Perwakilan 0 comment

IWB Selangor Penganjur Bersama Malaysia Urban Forum (MUF) 2019

18 & 19 Februari 2019 – IWB Selangor telah bersama-sama menjadi rakan penganjur dalam berlangsungnya Malaysia Urban Forum (MUF) 2019 yang diadakan di Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur. IWB Selangor turut mengambil bahagian dalam salah satu sesi pembentangan dengan membawa tajuk Gender Responsive Urban Planning & Design.